Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Jasiuliškių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) administracija yra suinteresuota, kad Globos namuose nebūtų korupcijos apraiškų – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo  tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Globos namuose, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Pageidautina, kad pranešime nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875. Visa gauta informacija apie galbūt neteisėtus Globos namų darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai informacijai. Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su informacija, užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims. Jei paliksite savo kontaktinius duomenis, už pranešimo tyrimą atsakingas asmuo susisieks su Jumis, kad patikslintų įvykio aplinkybes ir informuotų apie tyrimo eigą.

Pranešimo būdas:

Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti telefonu, raštu arba el. paštu Globos namų darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją. Ant voko ar rašto būtina nurodyti: „Asmeniškai Jasiuliškių socialinės globos namų darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją, Dvaro g. 1, Jasiuliškio km., LT-20355, Ukmergės r.“. Anonimiškumas garantuojamas!

Darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę:

Lina Žuklienė

Tel. 8 645 11943
lina.zukliene@jasiuliskiusgn.lt

Kiti pranešimo būdai:

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami:

 • Vilniuje (A. Jakšto g. 6)
  Pranešimų nagrinėjimo skyriuje, tel. 8-698-44584;
 • Kaune (S. Daukanto g. 4)
  tel. / faks. (8 37) 20 9424;
 • Klaipėdoje (Pilies g. 12)
  tel. / faks. (8 46) 31 00 93;
 • Panevėžyje (Vasario 16-osios g. 22)
  tel. / faks. (8 45) 51 01 71;
 • Šiauliuose(Vytauto g. 87)
  tel. / faks. (8 41) 52 17 06.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Globos namuose nebuvo nustatyta korupcijos atvejų.

Gerbiamieji mūsų Globos namų gyventojai ir jų artimieji,

labai prašome jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką darbuotojų bendravimą su gyventojais ir jų artimaisiais – be kyšių. Todėl siūlome, padėkokite už suteiktas paslaugas mūsų darbuotojams ne pinigais ar kitokiomis dovanomis, o paprastu žodžiu „ačiū“ bei šypsena.

Jeigu Jūs manote, kad Globos namuose susidūrėte su korupcinio pobūdžio veikla, esate provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, Jūs galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Jums gali būti pasiūloma parašyti pareiškimą ir jį pateikti čia nurodytam įgaliotam asmeniui. Taip pat galite kreiptis į kitas šiame tinklapyje nurodytas valstybės institucijas.

Kas yra korupcija ir kokia atsakomybė gresia už kyšio davimą ar ėmimą?

Korupcija yra elgesio forma, kuri priklauso nuo etikos, moralės, tradicijų, teisės ir visuomenės išsivystymo lygio. Turbūt tiksliausia būtų pasakyti, kad korupcija yra asmens naudojimasis savo padėtimi, siekiant neteisėtos naudos. Ryškiausiai paplitusi korupcijos forma yra kyšininkavimas. Kyšis – tai neteisėta turtinė nauda, gauta už tam tikrą elgesį. Kyšininkavimas – tiesioginis ar netiesioginis savo ar kitų naudai:

 • kyšio priėmimas,
 • susitarimas ar pažadas jį priimti,
 • provokavimas ar reikalavimas duoti kyšį.

Kyšio priėmimas – neteisėtai gaunamos naudos užvaldymas ir pasisavinimas. Paprastai jis turi materialias (pinigai, vertybės, daiktai, tauriųjų metalų dirbiniai ir kt.) formas, rečiau – nematerialias: pelningi įgaliojimai, pažintys, ryšiai ir kt. Susitarimas iš esmės reiškia tą patį pažadą, t.y. bet kokia forma išreikštą sutikimą patenkinti kyšio davėjo interesus ir priimti už tai atlygį. Provokavimas – netiesioginis kito asmens skatinimas duoti kyšį. Reikalavimas duoti kyšį – užmaskuotu ar atviru būdu informavimas, kad asmens interesai bus patenkinti, tik atsilyginus.

Visi kyšininkavimo būdai, kaip ir kyšio davimas, yra netoleruotini ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nes nusikalstamą veiką daro abi pusės. Kyšio davėjas už papirkimą nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas tik tuo atveju, jei kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis įstatymo numatytomis sąlygomis apie tai pranešė teisėsaugos institucijoms arba kyšį davė su teisėsaugos organų žinia. Kyšio dydis veikos kvalifikavimui įtakos neturi, bet kokiu atveju tai traktuojama kaip veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 225 str. (kyšininkavimas) ir papirkimas (LR BK 227 str.: pasiūlymas, pažadas, susitarimas arba kyšio davimas). Svarbu ir tai, kad ir kyšininkavimas, ir papirkimas yra baigtas nusikaltimas ne nuo kyšio priėmimo –   perdavimo, o jau nuo susitarimo ar pažadėjimo momento.

Kyšis ir dovana

Kyšis duodamas ne šiaip sau, o už tam tikrą elgesį, siekiant, kad kyšio ėmėjas atliktų neteisėtus veiksmus arba neatliktų jam priklausančių teisėtų veiksmų, o atlikdamas teisėtus – suteiktų pirmumo teisę. Kyšiu siekiama asmeninės naudos, veikiant neteisėtai, o dovana – daikto, pinigų ar paslaugų įteikimas, negaunant už tai jokio atlygio. Klaidinga nuomonė, kad naudos gavimas prieš veiksmo atlikimą yra kyšis, o po jo – dovana. Dovana paprastai įteikiama tam tikra proga, nesant suinteresuotumo papirkti, atsilyginti ar gauti naudos, ja siekiama sukelti teigiamų emocijų. Vertėtų žinoti, kad Baudžiamasis kodeksas dovanos sampratos neišskiria, pvz., jei darbuotojui perduodamas brangaus gėrimo butelis, pinigai, brangus rašiklis ar pan. už tai, kad jis kažką padarė (padarys) dovanotojo naudai, tai kad ir kaip mes manytume, Baudžiamojo kodekso prasme tokia veika traktuojama vienareikšmiškai – kyšis.

Mieli gyventojai, jų artimieji, bei visi suinteresuoti asmenys, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokio kyšio davimas, o iš darbuotojo pusės ėmimas yra nusikaltimas, o už tai gręsia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už paslaugas dovanomis ar pinigais. Už mūsų darbą pirmiausia prašytume – pagarbos, nuoširdaus ačiū, gero žodžio ir pažado rūpintis savo artimaisiais.

Taigi bendromis jėgomis veikime korupcijos panaikinimo labui ir atsidėkojimui rinkimės tik legalius būdus, o susidūrę su korupcijos forma – nelikite abejingi.

Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [965.52 KB]

2022-2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [2.62 MB]

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [1.17 MB]

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2018-2020 m.

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [1.06 MB]

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [284.16 KB]

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2022 m.

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [1.86 MB]

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio veiką atmintinė

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Siųstis [212.32 KB]

373471008_888698239353213_6235192499351464236_n

Ekskursija po Ukmergę

Gražų, saulėtą rugsėjo 8-osios rytą sudalyvavome rajono bibliotekininkų organizuojamoje literatūrinėje ekskursijoje- …

Stendas-Vidiskiai

Dar viena saulės elektrinė

Jasiuliškių socialinės globos namai pasinaudoję Klimato kaitos programos priemone ,,Atsinaujinančių energijos išteklių …

DSC_1088

Sveikinimai Alfonsui Lapkai su 101 –uoju gimtadieniu

Rugpjūčio 2-oji Jasiuliškių socialinės globos namuose, neeilinė. Šių namų gyventojas, gimęs Vidiškių seniūnijoje, …