Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Jasiuliškių  socialinės  globos namuose

 Giedrė Matuškevičienė yra paskirta Jasiuliškių socialinės globos namų (toliau – globos namai)  įgaliotu darbuotoju (Atitikties pareigūnu), atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

 

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas: 

  1. direktorius;
  2. direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
  3. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  4. vyriausiasis buhalteris;
  5. vyriausiasis slaugytojas;
  6. socialinio darbo padalinio vadovas;
  7. asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
  8. asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai), viešojo pirkimo komisijos  pirmininkas  ir  viešojo  pirkimo komisijos nariai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas), viešojo pirkimo iniciatoriai.

 

 

Įgalioto darbuotojo (Atitikties pareigūno) globos namuose kontaktai:
Giedrė  Matuškevičienė
Tel. 8 340 44883,  el.p.  buhalterija@jasiuliskiusgn.lt
Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., 20355 Ukmergės  r. sav.

 

Skundus dėl globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais, galite pateikti:
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Vilniaus g. 27, LT- 01402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
El. p. vtek@vtek.lt

 

ATMINTINĖ  DEKLARUOJANTIEMS PRIVAČIUS INTERESUS
Atsisiųsti

Jasiuliškių socialinės globos namų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (2020-06-22)
Atsisiųsti

Veiksmų Jasiuliškių socialinės globos namuose gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (2020-07-13)
Atsisiųsti

Lietuvos  Respublikos  viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi  Jasiuliškių  socialinės globos namuose tvarkos aprašas (2020-10-30)
Atsisiųsti

DSC_0003-2

Rudens krosas – 2021

Gražų, saulėtą rugsėjo 15-osios rytą būrelis Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų prisijungė …

Turistinis-žygis-prie-Asavo-ežero-1

Turistinis žygis prie Asavo ežero

Rugpjūčio 11-13 d. savo bičiulių iš Zarasų socialinės globos namų pakviesti,  dalyvavome  turistiniame žygyje-sąskrydyje …

IMG_20210707_194406

Poezijos šventėje Ukmergėje

Gražus būrelis Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų, lydimi šių eilučių autorės Vilmos dalyvavo Poezijos …